RODO - nowe przepisy o ochronie danych osobowych dla wszystkich! - Jak uniknąć kary?

27 kwietnia 2016 roku Parlament Europejski i Rada UE wydał rozporządzenie w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Oznacza to, że zmianie ulega obecnie obowiązująca ustawa o ochronie danych osobowych.

Dlaczego to takie ważne?

Do tej pory ochrona danych osobowych była traktowana trochę po macoszemu. Nowe przepisy znacząco to zmienią i sprawią, że konsument, czyli klient sklepu internetowego czy będący na naszej stronie www i korzystający z jakiś treści będzie bardziej chroniony.

Z drugiej strony dla przedsiębiorców jest to zaostrzenie przepisów i kontroli, które mogą skutkować wysokimi karami w stosunku do nieprzestrzegania tych przepisów. Nowe rozporządzenie ujednolica i podwyższa system kar za naruszanie przepisów o ochronie danych osobowych. Kary mogą wynosić do 20 000 000 euro lub do 4% całkowitego obrotu przedsiębiorstwa za rok poprzedni.

http://sztukatworzeniamarki.pl/wp-content/uploads/2018/02/Przechwytywanie-700x1000.jpg