Projektowanie logo

projektowanie logo - sztuka tworzenia marki
projektowanie logo - sztuka tworzenia marki

Projektowanie logo

Dlaczego warto mieć dobre logo? Odpowiedź na to pytanie wydaje się zbyt oczywista, ale czy tak naprawdę jesteśmy w stanie szybko i dokładnie odpowiedzieć na to pytanie? Logo jest elementem identyfikującym w zasadzie wszystko, co robimy. Identyfikuje nas i umieszcza np. określonym obszarze działalności, może wskazywać na produkt, który ferujemy lub budzić konkretne skojarzenia z prowadzoną przez nas działalnością. Dodatkowo kolorystyka logo może utożsamiać nas z jakimś regionem geograficznym lub cechami, którymi kierujemy się prowadząc swoją działalność. Tych elementów może być wiele, ale przy tworzeniu logo warto wybrać to, co dla nas, jako firmy, projektu czy osoby jest kluczowe. Logo jest, więc swego rodzaju kodem, który identyfikuje nas w morzu klientów i pozwala utrwalić w ich świadomości nasze istnienie i odpowiednie skojarzenia. Dlatego więc logo, to element podstawowy w procesie tworzenia firmy, a tak naprawdę budowania marki czy to w biznesie czy to osobistej.

Logo dostosowane do współczesnych czasów

Projektując logo dla naszych klientów staramy się, aby było ono dostosowane do czasów, w których jesteśmy. Jest to o tyle ważne, że konsument identyfikuje się z obrazem czy znakami istniejącymi w czasach w których żyje. Oczywiście większość z nas przeżyła klika dekad. W tym czasie, podobnie jak w modzie nastąpiła zmiana stylów itp. Ale gdy przyjrzymy się temu głębiej to wiele elementów z tych różnych czasów przenika się. Te same elementy projektujemy w nowych odsłonach, dostosowując je właśnie do współczesnego świata i trendów, z którymi obcujemy, a także ze zmieniającą się przestrzenią publiczną jak i online. Dlatego projektując logo uwzględniamy wszystkie te elementy, tak, aby stworzyć dla Ciebie najlepsze logo.

A więc do rzeczy…

Jak projektujemy logo?

Etap 1: Określenie potrzeb

To bardzo ważny etap. To w tym momencie określamy dokładnie, jaką markę chcemy stworzyć, do kogo chcemy mówić i jak to chcemy robić. Określamy również wartości, którymi chcemy się kierować, produkty czy usługi, jakie będziemy oferować. Rozmawiamy głęboko i szczerze o tym, jaka ta marka ma być. Ta rozmowa musi być bardzo szczera, gdyż tym lepszy będzie efekt finalny.

Etap 2: Prototypowanie

To etap, w którym rozpoczynamy twórczy proces budowy twojego logo. Nasz zespół stara się uwzględnić wszystkie elementy, o których rozmawialiśmy w etapie pierwszym. Przygotowujemy pierwsze propozycje logo, wybieramy najlepsze i te przedstawiamy do wstępnej akceptacji.

Etap 3: Dopracowanie koncepcji

W tym etapie pracujemy nad finalną koncepcją logo, która została wybrana po drugim etapie. Dopracowujemy szczegóły, kolory itp. W ten sposób powstaje finalna wersja, którą przedstawiamy Ci do ostatecznej akceptacji.

Etap 4: Przygotowanie finalnych plików

Księga znaku

Każde logo, aby być prawidłowo wykorzystane musi mieć opisane pewne kwestie techniczne. Chodzi o to, aby logo zawsze miało te same kolory i było rozmieszczone w odpowiedni sposób np. na plakatach w sąsiedztwie innych logotypów. Temu służy księga znaku, która opisuje, jaka czcionka została wykorzystana w znaku, jakie dokładnie kolory użyto w logo tzw. pantony kolorów czy w jakiej odległości od siebie powinny być poszczególne elementy znaku graficznego. Dodatkowo w księdze znaku określamy dokładnie wielkość pola ochronnego, czyli wolnej przestrzeni, która musi dzielić logo od innych elementów. Księga znaku jest podstawowym narzędziem zarządzania marki.

projektowanie-logo-proces-sztuka-tworzenia-marki-warszawa

Projektowanie identyfikacji wizualnej, czyli brand book

Aby marka była dobrze eksponowana, a jej logo wykorzystywane prawidłowo tak jakbyśmy chcieli, rekomendujemy również przygotowanie identyfikacji wizualnej. To proces, w którym określamy dokładnie jak logo powinno być nakładane np. na samochody, jak powinien wyglądać firmowy papier, długopisy, ołówki, ściany w biurze itp. To wszystko zbierane jest w tzw. brand book, czyli dokumencie, przeważnie w formie pdf, w którym dokładnie opisujemy i pokazujemy na wizualizacjach jak poszczególne elementy powinny wyglądać. Określone są tam odpowiednie marginesy, pola ochronne wokół logo i odpowiednie rozmieszczenie. Pokazujemy również inne elementy, które służą budowaniu rozpoznawalności danej marki. Dzięki temu każda osoba będzie wiedziała jak korzystać z firmowego logo, a dostawcy zewnętrzni będą wiedzieć jak projektować dla Ciebie różne rzeczy.

identyfikacja wizualna brand book - sztuka tworzenia marki - agencja warszawa

Nasza oferta obejmuje, więc trzy pakiety:

Pakiet 1

LOGO

Tworzenie samego logo wraz z przekazaniem plików źródłowych.

Pakiet 2

LOGO + KSIĘGA ZNAKU

Stworzenie logo, przekazanie pliku i stworzenie księgi znaku w formacie pliku PDF.

Pakiet 3

IDENTYFIKACJA WIZUALNA

Zaprojektowanie logo i brand book’a

Chcesz porozmawiać, potrzebuejsz więcej informacji? Napisz lub zadzwoń.
To nic nie kosztuje!
kontakt@sztukatworzeniamarki.pl